Finanse

Jak wygląda faktura VAT?

Jedną z najczęściej wystawianych w Rzeczypospolitej Polskiej faktur, jest faktura VAT. Druk ten wystawiają płatnicy podatku VAT. Zawiera wszelkie dane uczestników transakcji, takich jak numer NIP, nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, datę dokonania sprzedaży i datę wystawienia dokumentu, nazwę sprzedawanego przedmiotu transakcji, ilość sprzedanych towarów, cenę jednostkową netto, wartość sprzedaży netto oraz ogólną kwotę należności wraz z należnym podatkiem.

Czytaj całość