Nauka

Matura – najczęściej zadawane pytania

Powoli zbliża się czas pisania matur. Bardzo często w takiej sytuacji pojawiają się pytania. Kilka najpopularniejszych z nich chcielibyśmy przytoczyć poniżej. Zachęcamy do lektury.

 • Czy istnieje możliwość, że uczeń, który zdał jakiś egzamin z języka (np. FC, Proficency, TOEFL itp.) będzie zwolniony z matury?
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. certyfikaty językowe będą zwalniać z egzaminu, zależnie od poziomu z egzaminu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Na świadectwie będzie zapisane jaki egzamin był podstawą zwolnienia i jaką ocenę na tym egzaminie uczeń uzyskał.
 • Czy będzie można mieć przy sobie jakieś materiały?
  Na egzaminie nie można mieć nic swojego (poza przyborami do pisania) – ani śniadania, ani maskotki – śniadanie w czasie przerw poza salą.
 • Nie mam tego przedmiotu w szkole, a chciałabym go zdawać. Moje pytanie: Czy zakres materiału objętego syllabusem oparty jest na programie 2 lata po 2h tygodniowo, czy na jakimś innym?
  Egzaminy przygotowywane są w zgodzie z podstawami programowymi, a nie programami. Przedmioty maturalne, dla których opracowano standardy wymagań egzaminacyjnych (w tym np. historia sztuki) mogą być zdawane przez każdego ucznia w Polsce, niezależnie w jakim wymiarze i czy danego przedmiotu się uczyli. Oczywiście, jeżeli przedmiotu nie ma w szkole to zdajesz go na własną odpowiedzialność. Sprawdź wymagania w syllabusie.
 • Czy na pewno będzie nowa matura ze wszystkich przedmiotów?
  Maturę można zdawać ze wszystkich przedmiotów dla których Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała Standardy wymagań egzaminacyjnych
 • Czy do przeprowadzenia matury z fizyki konieczne jest, aby nauczyciel był egzaminatorem z tego przedmiotu?
  Ponieważ egzamin z fizyki jest tylko pisemny to posiadanie przez Pana tytułu egzaminatora nie jest konieczne do tego, aby Pana uczniowie mogli zdawać ten egzamin. Na egzaminie pisemnym nauczyciel danego przedmiotu oraz wychowawca klasy nie mogą przebywać na sali, natomiast zakodowane prace będą sprawdzać zewnętrzni egzaminatorzy.
 • Czy na świadectwie maturalnym będzie wynik punktowy z egzaminu, czy tez zostanie on przeliczony na oceny. Jeżeli tak to w jaki sposób?
  Będzie wyłącznie wynik procentowy.
 • Czy oceny końcoworoczne z fizyki z klas 1-4 maja jakiś wpływ na wynik matury z fizyki?
  Świadectwo ukończenia szkoły będzie odrębne od świadectwa maturalnego wystawianego przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 • Kiedy będą znane wymagania uczelni wyższych, co do konieczności posiadania zdanej matury z fizyki (np. na medycynę?)
  Uczelnie obiecują, że do końca czerwca ogłoszą wymagania rekrutacyjne na 2002 rok.

Matura - najczęściej zadawane pytania

 • Chciałem się dowiedzieć, dlaczego Syllabusy nie są bezpłatne, ja rozumiem reforma oświaty okej, ale dlaczego naszym (czyt. młodzieży) kosztem (jeden egzemplarz Syllabusa kosztuje około 10zl). Poza tym reforma a dokładniej matura nowa będzie za rok, a tu jeszcze nie ma po pierwsze odpowiednich podręczników przygotowujących do egzaminu dojrzałości oraz nie wiadomo jakie są wymagania uczelni pod względem ilości punktów, które trzeba mieć, aby dostać się na wymarzone studia, wiem, ze może to nie jest wina MEN-u, ale jeśli tak to przecież jakoś da się pośpieszyć wyższe uczelnie. Poza tym Syllabusy są wydawane np. z historii, a jak wynika z ustaw i takim tych podobnych, ze na rozszerzonym poziomie można zdawać tylko i wyłącznie z polskiego, matematyki i języka obcego, czyż nie tak?
  Darmowy egzemplarz syllabusa dostała każda szkoła, na więcej naszego państwa nie stać. Jeżeli chcesz mieć własne, to niestety musisz wydać około 40 złotych (cztery egzaminy obowiązkowe) lub poszukać ich na naszej stronie. Pozwolę sobie zauważyć, że syllabusy są ułatwieniem, ale nie koniecznym elementem. Tak jak do tej pory można zdawać maturę bez żadnego syllabusa, więc chyba nie reforma waszym kosztem. Podręczniki, te które obecnie są używane w szkołach, są jak najbardziej odpowiednie, ponieważ w pierwszych latach matura będzie nowa w formie, ale w treści będzie zgodna z obecnie obowiązującą Podstawą Programową. Syllabusy zostały wydane dla wszystkich przedmiotów, zarówno obowiązkowych, które mogą być zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, decyduje uczeń. Jak i z przedmiotów do wyboru, które zawsze zdawane są na poziomie rozszerzonym. O ich wyborze również decyduje uczeń. Można wybrać nawet przedmiot, którego nie było w szkole, a dla którego został wydany syllabus. W takim przypadku oczywiście wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • W mojej szkole w klasie II jest uczeń niewidomy. Poszukuję informacji, jak będzie wyglądać jego matura? (Czy będą obniżone wymagania i jak technicznie będzie rozwiązany ten problem?)
  Podała Pani zbyt mało informacji, aby w pełni odpowiedzieć na postawione pytanie. Wymagania maturalne dla wszystkich uczniów są jednakowe – niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, natomiast zależnie od ich rodzaju zmienia się warunki przeprowadzania egzaminu. Jeżeli uczeń, o którym Pani pisze posługuje się alfabetem Brajla, to otrzyma do wypełnienia arkusze wydrukowane tym alfabetem. Jeżeli pracuje przy pomocy lektora, na egzaminie będzie miał lektora, wyznaczonego przez okręgową komisję egzaminacyjną. W przypadku pracy z lektorem, dyrektor szkoły wysyłając dane o uczniach do okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie musiał przekazać również tę informację lub ewentualnie zamówić arkusze w Brajlu. Syllabusy w alfabecie Brajla otrzymały wszystkie ośrodki dla niewidomych. Tam też można z nich skorzystać.
 • Uprzejmie proszę o podanie terminu nowego egzaminu dojrzałości w zaocznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (4 lata, podbudowa szkoły podstawowej). Czy osoby, które w 1999 r. rozpoczęły zaoczną naukę w Technikum, będą zdawały w 2002 r. maturę według nowych czy też według dotychczasowych zasad? Pragnę zadać pytanie, na jakich zasadach będzie zorganizowana matura 2002 w szkołach dla dorosłych. Czy w szkołach tych egzamin dojrzałości będzie przeprowadzonych według nowego regulaminu, czy też – ze względu na ich specyfikę – jeszcze według dotychczasowych uregulowań?
  Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem z 21 marca 2001 roku egzamin maturalny dla absolwentów dziennych szkół o czteroletnim cyklu kształcenia po raz pierwszy odbędzie się w maju 2002 roku, dla absolwentów o pięcioletnim cyklu kształcenia w maju 2003 roku, dla absolwentów 3-letnich techników i szkół równorzędnych na podbudowie szkoły zasadniczej od maja 2004, od maja 2005 – dla absolwentów liceów uzupełniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 litera c Ustawy o Systemie oświaty oraz dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych. Absolwenci, którzy ukończyli szkoły, w terminach wcześniejszych niż terminy wprowadzenia egzaminu maturalnego w tych szkołach, mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości na dotychczasowych zasadach, do sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 przeprowadzany będzie wyłącznie egzamin maturalny.