Finanse

Jak wygląda faktura VAT?

Jedną z najczęściej wystawianych w Rzeczypospolitej Polskiej faktur, jest faktura VAT. Druk ten wystawiają płatnicy podatku VAT. Zawiera wszelkie dane uczestników transakcji, takich jak numer NIP, nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, datę dokonania sprzedaży i datę wystawienia dokumentu, nazwę sprzedawanego przedmiotu transakcji, ilość sprzedanych towarów, cenę jednostkową netto, wartość sprzedaży netto oraz ogólną kwotę należności wraz z należnym podatkiem.

Należy pamiętać, że fakturę VAT wystawić mogą jedynie podmioty zarejestrowane przez Urząd Skarbowy jako płatnicy VAT.

Informacje o fakturze VAT

Musimy wiedzieć, że wystawiając lub przyjmując fakturę VAT, nie jesteśmy zobowiązani do jej podpisywania, ponieważ tego rodzaju faktury nie wymagają podpisu żadnej ze stron. Fakturę VAT mamy możliwość dostarczyć osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, możemy również wysłać ją drogą elektroniczną.

Mały podatnik VAT

Płatnik podatku VAT, którego wartość sprzedaży łącznie z kwotą VAT nie przekroczyła w roku podatkowym 1 200 000 euro po przeliczeniu na złotówki, nazywany jest mały płatnikiem. Mały podatnik ma możliwość wykorzystania tak zwanej metody kasowej, to jest: odprowadzeniu podatku VAT po uzyskania zapłaty od kupca sprzedawanej usługi lub towaru, ale nie później niż 90 dni od zakończenia tych czynności.

Wzór faktury VAT
Przykładowy wzór faktury VAT

Program do faktur

Przedsiębiorca, który chce sprawnie i szybko wystawiać faktury VAT, powinien zaopatrzyć się w odpowiedni program do wystawiania faktur. Znacznie przyspieszy on proces tworzenia faktury, uchroni nas przed błędami wynikającymi z naszych przeoczeń, a także pozwoli wysłać gotowy formularz faktury VAT do naszego klienta. Jednocześnie, jest całkowicie bezpłatny i bezpieczny, gdyż dane podawane przez nas zostają na komputerze i nie wędrują nigdzie na zewnątrz. Na samym komputerze informacje te również są bezpieczne dzięki wysokiej jakości zabezpieczeniem. Zdecydowanie należy polecić tą metodę, ponieważ obecnie nie znajdziemy żadnej lepszej opcji.